Rafael Ruiz de Gauna

Fundació Pere Tarrés

Rafael Ruiz de Gauna

Fundació Pere Tarrés

Biografia

Actualment és Director de RRII, Formació i Consultoria i Director de la Xarxa de Centres Socioeducatius a la Fundació Pere Tarrés. Director de la revista Monitor – Educador i patró de la FEP i de la Fundación EDE. Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. Programa per al desenvolupament de la gestió (PMD) a ESADE. Diplomat en Pedagogia del Lleure i Animació Sociocultural. Ha estat membre de diferents entitats, amb responsabilitats en la Junta Directiva.

Totes les conferencies de: Rafael Ruiz de Gauna