José Ramon Lago

Professor de la Universitat de Vic

José Ramon Lago

Professor de la Universitat de Vic

Biografia

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Santiago. Doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Assessorament Psicopedagògic i Intervenció Curricular per la Universitat de Barcelona. En l’actualitat és professor titular de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic . També és professor del Programa Interuniversitari de Doctorat Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del cicle vital de la Universitat de Vic, Universitat de Lleida i Universitat de la Universidad de les Illes Balears. També treballa com a assessor psicopedagògic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Totes les conferencies de: José Ramon Lago

Escola inclusiva?

09:00
Espai A