José Antonio Luengo

Psicòleg educatiu

José Antonio Luengo

Psicòleg educatiu

Biografia

Especialista en Psicologia Educativa i expert en Atenció Primerenca i Intervenció en centres educatius problemàtics. En l’actualitat presta els seus serveis com a Assessor Tècnic Docent a la Conselleria d’Educació i desenvolupa funció docent a la Universitat Camilo José Cela de Madrid.

Totes les conferencies de: José Antonio Luengo