Eugenio Díaz

Responsable Fundació Cassià Just

Eugenio Díaz

Responsable Fundació Cassià Just

Biografia

Psicoanalista. Psicòleg. Membre de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP) i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi (AMP). Membre del Consell d’Administració de la ELP. Director del Area Social de la Fundació Cassià Just. Responsable dels Programes per a adolescents en risc d’exclusió de la FCJ. Coordinador extern de la XIAC (Xarxa d’infants i adolescents de Cornellà).

Totes les conferencies de: Eugenio Díaz