Ester Miquel

Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ester Miquel

Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Biografia

Doctora en Psicologia. Professora associada del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB. Formadora i assessora psicopedagògica de centres d’infantil, primària i secundària, en aprenentatge entre iguals i educació inclusiva.

Totes les conferencies de: Ester Miquel