Roger Slee

Director del Institute for Education, Diversity and Lifelong Learning

Roger Slee

Director del Institute for Education, Diversity and Lifelong Learning
facebook-icon linkedin-icon

Biografia

Director del Institute for Education, Diversity and Lifelong Learning de la Universitat de Victoria. Catedràtic d’Educació Inclusiva a Institute of Educatition de la Universitat de Londres. Té una gran experiència en recerca, ha estat autor de nombrosos llibres i publicacions en revistes i discursos presentats en congressos internacionals de recerca i defensa.

Totes les conferencies de: Roger Slee

Escola inclusiva?

09:00
Espai A