Odet Moliner

Professora de la Universitat Jaume I

Odet Moliner

Professora de la Universitat Jaume I

Biografia

Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de València. Professora Titular del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I de Castelló. La seva línia de recerca està vinculada a l’educació inclusiva i a la transformació de centres escolars. Ha publicat treballs sobre aquests temes en diverses revistes nacionals i internacionals. Ha dirigit seminaris, cursos de postgrau, jornades i congressos de caràcter científic sobre escola inclusiva i atenció a la diversitat i imparteix cursos de formació del professorat sobre aquests temes. És membre del grup de recerca MEICRI (Millora Educativa i ciutadania Crítica) i investigadora regular del LISIS (Laboratoire International sud l’inclusion scolaire).

Totes les conferencies de: Odet Moliner