Blanca Barredo

ICE-Universitat de Barcelona

Blanca Barredo

ICE-Universitat de Barcelona

Biografia

Advocada i mediadora. Llicenciada en Dret i en Filologia Romànica. És catedràtica del departament d’Educació i responsable en formació permanent del professorat, en tutoria, convivència i inclusió de l’ICE de la Universitat de Barcelona.