Antoni Tort

Professor de la Universitat de Vic

Antoni Tort

Professor de la Universitat de Vic

Biografia

Llicenciat en Ciències de l’Educació i Doctor en Pedagogia. Ha exercit de Director de l’Escola Universitària de Formació del Professorat “Jaume Blames” de Vic i de Degà de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic-UCC. Professor Titular de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic-UCC i director del l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC. Exerceix docència en diversos graus universitaris. Participa en diverses investigacions que tracten de la relació entre educació, cultura i territori, de la formació del professorat, de l’evolució de les teories i corrents pedagògiques i de l’educació intercultural.

Totes les conferencies de: Antoni Tort