Angel A. Urbina

Federació Salut Mental Catalunya

Angel A. Urbina

Federació Salut Mental Catalunya

Biografia

Vicepresident de la Federació Salut Mental Catalunya. President Associació La Muralla de Tarragona. Des dels 20 anys té experiència personal en primera persona en salut mental. Va aconseguir acabar estudis d’Enginyer Industrial i actualment treballa en el C.I. Repsol a Tarragona. Participa en l’elaboració del document “el respecte de la voluntat en salut mental” del comitè de bioètica de Catalunya.

Totes les conferencies de: Angel A. Urbina