Incloure homes i dones: la coeducació

23
maig

Incloure homes i dones: la coeducació

Malgrat els molts progressos que s’han fet en relació a la igualtat entre homes i dones en la nostra societat, ens queda encara molt camí per fer. Tots els indicadors que podem utilitzar per conèixer les posicions relatives d’homes i dones en les institucions, en l’àmbit laboral, en la possessió de recursos, en l’àmbit de l’art o de la comunicació, ens mostren que la desigualtat persisteix, tot i que en termes educatius les dones ja sobrepassen els nivells assolits pels homes. Hi ha factors ocults que mantenen i reprodueixen les desigualtats; unes desigualtats que suposen un enorme cost social, tant per la no utilització del talent femení com per la sobrecàrrega que les dones suporten quan es considera qui du a terme el treball socialment necessari, que consta tan del treball de mercat com del treball domèstic.

Després d’anys de dur a terme recerques diverses a les escoles i instituts, hi ha una ampla evidència empírica sobre quins són aquests factors ocults. Estem en una societat i una cultura androcèntrica, que valora més allò que fan els homes que allò que fan les dones, fins i tot quan fan la mateixa feina. I aquesta cultura es reprodueix, perquè es transmet a les noves generacions mitjançant un conjunt d’estereotips, les conseqüències dels quals sovint són inconscients, que marquen fortament a les criatures, fent-les adoptar actituds i comportaments diferenciats pel fet de pertànyer a un sexe o l’altre. Fent-los adoptar uns comportaments de gènere que ara no corresponen a les necessitats de la nostra societat i per tant son negatius tant per a ells com per a elles. I que, a més tendeixen a construir i perpetuar una jerarquia de gèneres que trobem implantada en les criatures entre els 3 i 4 anys, i que fa que ja en aquesta edat els nens rebutgin amb menyspreu tot allò que és atribuït a les nenes i elles comencin a interioritzar la seva inseguretat i el seu paper secundari en la societat.

L’educació ha contribuït a avançar en aquest terreny, però allò que es fa en aquest moment és encara insuficient. Cal anar més lluny i implantar la coeducació, entesa no com a escola mixta, que en termes general ja ho és, sinó com a canvi de models culturals, en tots els centres educatius. Només d’aquesta manera podem pensar en anar eradicant problemes tan greus com la violència masclista o com la inferioritat social de les dones que encara avui podem percebre.

Marina Subirats